Circular 5/19: Mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

El Reial Decret-llei 8/2019 aprovat pel Consell de Ministres adopta mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. També s’han aprovat qüestions sobre la Seguretat Social relacionades amb bonificacions.

A continuació, resumim els aspectes més rellevants del RD-L 8/2019 que els poden afectar:

 1– Registre de jornada diària

Les empreses tenen l’obligació de realitzar un registre de jornada diària de cada treballador on s’indiqui l’hora d’arribada i l’hora de sortida.  En cas de no portar aquest registre es considerarà una infracció greu que es sancionarà amb multes de fins a 6.250 Euros.

Totes les empreses que no disposin d’un registre de jornada tenen un termini de dos mesos, que es compta des del passat 9 de març de 2019, per establir-ne un.

Els convenis col·lectius concretaran la forma en què ha de realitzar-se el registre de jornada, però tenint en compte el curt termini de què es disposa per establir el sistema de registre de jornada diària, es recomana començar a implantar alternatives pròpies sempre després de consultar amb la representació legal dels treballadors, en cas que hi hagi.

El sistema haurà de ser accessible, fàcilment llegible i garantir la fiabilitat i invariabilitat de les dades.

 2- Foment de la contractació de persones aturades de llarga duració

Contractar persones aturades i inscrites a l’oficina d’ocupació durant un mínim de 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació permet aplicar una bonificació anual de 1.300 Euros en el cas dels homes i de 1.500 Euros anuals en el cas de les dones.

Aquestes bonificacions aniran vinculades al manteniment de la persona contractada durant un termini mínim de 3 anys així com al manteniment del nivell de treball a l’empresa durant un termini mínim de 2 anys.

 3– Contractes fixes discontinus vinculats al turisme  

Els contractes fixes discontinus dels sectors del turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística que es mantinguin d’alta durant els mesos de febrer, març i novembre del 2019 tindran una bonificació durant aquests mesos del 50% a les quotes per contingències comuns, atur, FOGASA i formació professional.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies