El gaudi dels permisos laborals retribuïts s’ha d’iniciar en dia laborable

El gaudi dels permisos laborals retribuïts s’ha d’iniciar en dia laborable

 

Una recent sentència del Tribunal Suprem ha modificat la doctrina tradicional d’acord amb la qual el còmput dels dies de permís retribuïts s’havia d’iniciar a partir del dia natural següent al de l’esdeveniment del fet causant que donava dret al seu gaudi, de manera que quan el fet causant del permís retribuït en qüestió (és a dir, el del matrimoni, naixement de fill, defunció de familiar, etc.) passi en dia no laborable per al treballador, el còmput dels dies de permís corresponents s’ha d’iniciar a partir del primer dia laborable següent al fet causant, en comptes de a partir del dia natural següent.

 

Recentment s’ha tingut notícia d’una important sentència de la Sala Social del Tribunal Suprem, dictada en data 13 de febrer de 2018, que ha suposat un canvi de la doctrina tradicional d’acord amb la qual i llevat d’algunes excepcions, el còmput dels dies de permís retribuït havia d’iniciar-se al dia natural següent de l’esdeveniment del fet causant que donava dret al seu gaudi.

La referida sentència estableix que quan el fet causant del permís retribuït en qüestió (és a dir, el del matrimoni, naixement de fill, defunció de familiar, etc.) passi en dia no laborable per al treballador, el còmput dels dies de permís corresponents s’ha d’iniciar a partir del primer dia laborable següent al fet causant, en comptes de a partir del dia natural següent.

Així, per exemple, si la mort de familiar es produeix un dissabte i la jornada setmanal del treballador fora de dilluns a divendres, el permís de dos dies comença a comptar a partir de dilluns i no a partir de diumenge com es venia entenent fins ara.

Aquesta nova doctrina jurisprudencial es basa en una interpretació lògic-sistemàtica i finalista dels preceptes legals i convencionals que regulen els permisos laborals retribuïts, d’acord amb la qual aquests permisos es concedeixen per al seu gaudi en dies laborables, ja que quan l’article 37.3 de l’Estatut dels Treballadors estableix que “el treballador, previ avís i justificació, es pot absentar de la feina, amb dret a remuneració, …“, això evidencia que el permís es dóna per absentar-se en dia laborable, ja que en dia festiu no cal perquè no es treballa.

Com a antecedent, convé tenir present que la referida sentència resol un cas concret de conflicte col·lectiu sobre l’inici del còmput dels permisos regulats en els apartats a) per matrimoni, b) naixement de fill i d) per mort de familiar, de l’article 28.1 del conveni col·lectiu estatal del sector de contact center, i per tant, únicament vincula a les empreses i treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest conveni. No obstant això, la nova doctrina que en aquesta sentència es conté, resulta perfectament extrapolable a qualsevol altre cas en què es debati sobre la data d’inici del gaudi d’un permís “amb dret a remuneració“, de tal manera que, en tots ells, i no només en supòsits com els llistats en els apartats a) b) i d) del conveni col·lectiu enjudiciat, el primer dia de gaudi ha de ser laborable.

Amb aquesta sentència es trenca el principi d’immediatesa entre el fet causant i el gaudi del permís, que fins ara es venia imposant doctrinalment, de manera que a l’espera de confirmació jurisprudencial amb una nova sentència en la mateixa línia, de moment, aquesta primera sentència sembla haver establert les bases perquè el primer dia del còmput del gaudi dels permisos retribuïts hagi de ser laborable.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies