El Suprem declara exemptes de l’IRPF les prestacions per maternitat

Després d’un naixement o adopció, la mare té dret a un permís laboral que, en general, és de 16 setmanes. Durant aquest periode, la Seguretat Social satisfa la prestació per maternitat que substitueix el salari pagat per l’empresa. Fins ara, aquesta prestació es sumava com a major retribució del treball i quedava sotmesa a tributació per IRPF.

Ara, el Tribunal Suprem, en la seva sentència de 3 d’octubre de 2018, ha declarat que aquesta prestació per maternitat ha de restar exempta per considerar-la subsumida a la lletra h) de l’article 7 de la Llei d’IRPF.

Aquesta sentència, a més de reconéixer  l’exempció a futur, habilita la possibilitat de sol·licitar la devolució d’ingressos indeguts de les declaracions ja presentades, però només les corresponents als exercicis no prescrits, és a dir, de l’any 2014 a l’any 2017. Per tant, podran sol·licitar la devolució les mares que van cobrar prestacions per naixements o adopcions des de setembre de 2013, ja que la prestació, que es percep durant quatre mesos, afectaria, en major o menor mesura, a algun exercici no prescrit (a partir de 2014).

Com es tracta d’una sentència molt recent, recomanem esperar unes setmanes abans d’iniciar qualsevol tipus d’acció, ja que és probable que l’Agència Tributària es pronunciï al respecte i fins i tot habiliti un procediment especial per la gran quantitat de reclamacions possibles i per l’elevat import que suposarien. De totes maneres, la devolució també ha d’incloure interessos de demora a favor del contribuent. Els mantindrem informats de les novetats i dels passos a seguir en cas que es vegin afectats per la sentència.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies