Els bancs han de pagar l’impost de les hipoteques

Fa uns dies va ser la prestació de maternitat i ara són les hipoteques. El Tribunal Suprem ha tornat a revolucionar el ja mogut món tributari amb una altra sentència que pocs esperaven que fos favorable al consumidor.

El conflicte va començar anys enrere respecte la consideració com a clàusula abusiva d’aquelles que, als prèstecs hipotecaris concedits per les entitats financeres, imposaven que el sol·licitant del prèstec sufragués totes les despeses inherents a l’operació. Des de llavors, s’han succeït una sèrie de reclamacions contra els bancs per aquest motiu. En principi, les clàusules abusives només podien referir-se a consumidors i usuaris, però no a empreses i professionals.

La sentència 1505/2018, de 16 d’octubre, del Tribunal Suprem va més enllà dels consumidors i usuaris i estableix que el subjecte passiu de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats a les escriptures públiques de prèstec amb garantia hipotecària és el prestamista, és a dir, habitualment, el banc. Aquest impost està cedit a les comunitats autònomes i la tributació oscil·la entre el 0,5 % i l’1,5 % sobre l’import garantit per la hipoteca (capital, interessos i recàrrecs).

Que l’entitat financera que concedeix l’hipoteca sigui el subjecte passiu significa que les quotes satisfetes pels prestataris (particulars o empreses) són imports indegudament ingressats, per la qual cosa es permet que els prestataris puguin sol·licitar-ne la devolució. Tot això, sense prejudici que paral·lelament  l’Administració exigeixi l’impost als bancs. Tal com passava amb les sol·licituds de devolució dels impostos pagats per la prestació de maternitat, el límit temporal per reclamar és, en principi, el termini de prescripció, és a dir, respecte les operacions formalitzades en els darrers quatre anys.

Per la revolució que ha suposat aquesta sentència, esperem que en els propers dies s’emetran comunicats per part de les autoritats tributàries sobre els efectes de la mateixa i els criteris per a la devolució dels ingressos indeguts.

Volem aprofitar l’ocasió per recodar que aquesta sentència no deixa de ser complementària respecte la possible reclamació que els consumidors i usuaris poden interposar, per via civil, en relació a la resta de despeses de constitució de l’hipoteca (notaria, registre, gestoria…) que van sufragar íntegrament en el seu moment.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies