Notificacions d´Hisenda durant les vacances

Quan una empresa rep una notificació d´Hisenda a través de la bústia electrònica, disposa de deu dies naturals per accedir-hi. Transcorregut el període indicat, la notificació s´entén practicada i comencen a córrer els terminis per contestar.

Per tant, en el període de vacances s´ha de vigilar que pugui arribar alguna notificació i evitar que es passin els terminis per a recórrer.

A l´estiu, moltes empreses i contribuents tanquen per vacances, però l´Agència Tributària no tanca i durant aquest mes també pot enviar notificacions, que si no es contesten o no es coneixen a temps, poden ocasionar més d´un maldecap.

Els contribuents que rebin les notificacions per via electrònica poden triar 30 dies naturals cada any per no rebre notificacions de l´adreça electrònica habilitada (DEH). Aquests dies de cortesia s´han de sol·licitar amb un mínim de set dies d´antelació al començament del període desitjat.

L´Agència Tributària ha de notificar per carta als obligats a rebre comunicacions i notificacions electròniques la seva inclusió d´ofici. En cas que no estiguem segurs de si hi estem obligats, es pot fer una comprovació a través de la pàgina de l’Agència.

I si les notificacions són al meu domicili?

Quan Hisenda envia una notificació tributària al domicili del contribuent i aquest està absent, després del segon intent de lliurament, la podrà considerar notificada provocant que comencin a comptar-se els terminis.

El Tribunal Suprem s´ha pronunciat respecte a les notificacions enviades al mes d’agost en una sentència del 13 maig de 2015. Tot i que el TS no treu validesa formal a aquestes notificacions, admet que “pot no donar validesa a les notificacions realitzades en el mes d´agost i en el domicili de l´interessat quan, en virtut de les circumstàncies concurrents, arriba a la convicció que la notificació no ha arribat a coneixement de l´interessat “.

Quan el contribuent es trobi en aquesta situació pot interposar una reclamació davant els tribunals economico administratius, argumentant i justificant que no es trobava al seu domicili fiscal, que no ha rebut la notificació i que no ha conegut de la seva existència per poder realitzar les accions pertinents que cregui oportunes per a la seva defensa.

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies